Βιοχημικό

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει 2 αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές  Pentra 400  Horiba Abx Diagnostics με δυνατότητα  άνω των 400 αναλύσεων την ώρα. 

Παράλληλα, για τον προσδιορισμό του κλάσματος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C), της CRP, της μικρολευκωματίνης ούρων χρησιμοποιείται ο αναλυτής HumaMeter A1C της εταιρείας Human, καθώς και ο αναλυτής Nycocard Reader II της εταιρείας Axis-Shield.

Για τη μέτρηση ηλεκτρολυτών χρησιμοποιείται παράλληλα και ο αναλυτής Electrolyte Analyzer της εταιρείας Balio diagnostics.

Ο προσδιορισμός καρκινικών δεικτών, δεικτών αναιμίας και επιπέδων φαρμάκων γίνoνται με τη βοήθεια των αναλυτών Vidas της Biomerieux και Immulite ONE/1000 της Siemens, που διαθέτει υψηλή παραγωγικότητα 120 εξετάσεων ανά ώρα, αυτόματη αραίωση δειγμάτων και δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και ταχύτερης παράδοσης αποτελεσμάτων.