Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων

5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ ΟΡΟΥ     ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h     ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h
    CRP υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), ΠΟΣΟΤΙΚΗ     ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ     ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ ΟΡΟΥ + ΟΥΡΩΝ
    G6PD ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΡΥΘΡΩΝ     ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ     ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
    ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΟΡΟΥ     ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CK, CPK, CK-MB) ΟΡΟΥ     ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
    ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ     ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24 h     ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ
    ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24h ή 12h     ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ     ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (HPLC)
    ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Chol/HDL)     ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ     ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ     ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h     ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
    ΑΛΔΟΛΑΣΗ ΟΡΟΥ     ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ) ΟΡΟΥ
    ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)     ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Πρωινή ούρηση)     ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (eGFR)
    ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ     CK-MB (ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΜΒ)     ΣΑΚΧΑΡΟ
    ΑΛΦΑ 1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ     ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΣΕΛΗΝΙΟ
    ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ     ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24h/12h, 2h     ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
    ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ     ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ (A/G ratio)     TIBC ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
    ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α ΙΙ ΟΡΟΥ (ΑΡΟ ΑΙΙ)     ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)     ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
    ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (Αpο-Α1) ΟΡΟΥ     ΛΙΘΙΟ ΟΡΟΥ     ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ
    ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (Αpo-B) ΟΡΟΥ     ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ     ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
    ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (Apo-E) ΟΡΟΥ     ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ     ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
    ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΟ     Lp-a (ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ -α ΟΡΟΥ)     ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟΥ     ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΥΡΩΝ     ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
    ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ     ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h     ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
    ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h     ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
    ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h     ACE (ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ) ΟΡΟΥ     ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
    ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α     ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ     ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
    ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε     ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h, 2h
    β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ ΟΡΟΥ     ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ     ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
    γ-GT (Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ)     ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ     ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
    ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΟΡΟΥ     ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h
    ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ     ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h     ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ
    HbA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)     ΟΛΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda ΟΥΡΩΝ 24h     ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
    δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ 24h     ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ     HDL ΟΡΟΥ
    δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     SGOT/ AST     LDL ΟΡΟΥ
    ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ     SGPT/ ALT     VLDL
    ΚΑΔΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ     ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ     ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ
    ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)     ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ     ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΛΙΚΑ
    ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ COCKCROFT-GAULT     ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ     ΧΡΩΜΙΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)     ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


    ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ


    ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ