ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ E. Coli ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ "ΕΣΧΑΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ", ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Antimicrobial Agents and Chemotherapy", περιλαμβάνει την υπόθεση μίας 49 χρονης γυναίκας η οποία υπέφερε από λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας ούρων αποκάλυψαν λοίμωξη από ένα στέλεχος του βακτηρίου E.coli, το οποίο αργότερα φάνηκε ότι είναι ανθεκτικό στο αντιβιοτικό colistin.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι η ανθεκτικότητα του E.coli στο colistin, δεν προέκυψε από μετάλλαξη του βακτηρίου, αλλά από την απόκτηση ενός πλασμιδίου το οποίο φέρει το σχετικό γονίδιο ανθεκτικότητας. Η πρόσφατη ανακάλυψη του γονιδίου ανθεκτικότητας mcr-1, κρούει τον "κώδωνα κινδύνου" για την ύπαρξη περισσότερων βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά και την επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών που θα χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, αναφέρουν οι συγγραφείς της έρευνας.

Η έρευνα αποτελεί την πρώτη υπόθεση εμφάνισης του mcr-1 στις ΗΠΑ, ωστόσο το συγκεκριμένο γονίδιο ανθεκτικότητας στο colistin, έχει αναφερθεί ξανά στην Κίνα.

Το colistin, αποτελεί το τελευταίο αντιβιοτικό που έχει απομείνει για την αντιμετώπιση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέμες..