Προγεννητικός Έλεγχος

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • RPR
 • HBsAg
 • HIV1/2
 • HCV
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IgG, IgM