Ορολογικές Εξετάσεις

  • CRP Ποιοτική
  • RA-TEST
  • LE-TEST
  • VIDAL
  • WRIGHT
  • VDRL
  • Mono-Test
  • RPR
  • STREP-A-TEST