Ορολογικές Εξετάσεις


    CRP Ποιοτική
    RA-TEST
    LE-TEST
    VIDAL
    WRIGHT
    VDRL
    Mono-Test
    RPR
    STREP-A-TEST