Ορμονολογικό

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 2 ορμονολογικούς αναλυτές τον Vidas της Biomerieux και τον Immulite ONE/1000 της Siemens.

Ο εξοπλισμός και η μηχανοργάνωση του εργαστηρίου επιτρέπει την εκτέλεση καθημερινά όλων των κοινών ορμονολογικών αναλύσεων  θυρεοειδούς και γεννητικών ορμονών.