Μοριακής Βιολογίας

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με τον αυτόματο μοριακό αναλυτή iPonatic της εταιρείας Sansure Biotech, με δυνατότητα διεξαγωγής ταχέων μοριακών αναλύσεων (PCR).