Μοριακή Βιολογία

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

 • ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-DNA
 • ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-RNA


ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

 • BORRELIA BORGDORFERI
 • BRUCELLA GENUS BACTERIUM
 • Enterococcus sp. by PNA - FISH
 • EPSTEIN BARR (PCR)
 • E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa by PNA - FISH
 • HIV DNA, RNA
 • HSV 1,2
 • LEISHMANIA SPP PARASITE
 • LISTERIA MONOCYTOGENES BACTERIUM
 • ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ 7 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • NEISSERIA GONORRHOEAE
 • NOCARDIA SP
 • PARVOVIRUS -B-19
 • ΙΟΛΟΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 22 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • RICKETTSIA
 • S. aureus / CNS
 • TRICHOMONAS VAGINALIS
 • ΑΔΕΝΟΙΟΙ
 • ΙΟΣ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ
 • ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (RT-PCR)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 • ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ
 • ΕΡΠΗΤΑ 6, 7, 8
 • ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ 1-2
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
 • ΘΕΤΙΚΩΝ & ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
 • ΙΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α / Η1Ν1
 • ΙΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
 • ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ
 • ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟ
 • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 17 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ / ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ / ΧΛΑΜΥΔΙΑ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ hominis
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ
 • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 13, 14 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR RFLP)
 • ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ (PCR RFLP)


ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

 • Aspergillus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • Aspergillus ΠΟΣΟΤΙΚΗ multiplex PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • Candida PCR, ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 • Candida PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ
 • Candida spp. by PNA - FISH
 • Coccidioides spp, RT-PCR ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 • Cryptococcus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ
 • Histoplasma capsulatum
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 • Pneumocystis jirovecii
 • ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ RT-Multiplex PCR, ΝΥΧΙΩΝ / ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΜΑΛΛΙΩΝ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ PCR, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PCR, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ

  ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
 • Rhizopus, Lichtheimia
 • Malassezia
 • FACTOR V, ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΗΞΗΣ
 • GP1a ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
 • ΡΑΙ - 1&2 (PCR) ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ACE I / D ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Β, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε ΓΟΝΙΔΙΟ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GPIIIa), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑ
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΙΙΙ
 • ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ
 •  
 • ΠΑΚΕΤΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΙΙΙ, ΙΙ, Ι, X, VIII, VII, VI, IX, IV
 • ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ CVD + GP1a
 • CVD & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
 • 21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ (CAH)
 • CYP11B HSD
 • CYP17A1
 • CYP19A1
 • FSH ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ
 • LDLR ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • SCN1A MLPA, SEQUENCING
 • A' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ
 • β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ 1, 2
 • ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 11%, 86%  ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ MLPA
 • ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

 

 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • AMNIO-PCR & CF, ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV, III: KARYOTYPE, CVS, AMNIO PCR CHROMOSOMAL SUBTELOMERIC ANALYSIS, MICRODELETION SYNDROMES, EXTENDED PANEL
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ KALLMAN
 • AMNIO PCR
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι, ΙΙ -ΔΙΔΥΜΗ, 1-ΔΙΔΥΜΗ
 • ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ALAGILLE
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Angelman
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Cri Du Chat
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DiGeorge
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LANGER-GIEDION
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Marfan
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MILLER-DIEKER
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Prader - Willi
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ RUBINSTEIN-TAYBI
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SAETHRE - CHOTREN
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SMITH - MAGENIS
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WARG
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WILLIAMS - BEUREN
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Wolf - Hirschhorn
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΘΡΑΣΤΟΥ Χ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ LP36
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ (CytosScan 750K, HD)
 • ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ