Μοριακή Βιολογία

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
    ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-DNA     Aspergillus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ     AMNIO-PCR & CF, ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
    ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-RNA     Aspergillus ΠΟΣΟΤΙΚΗ multiplex PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ     ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV, III: KARYOTYPE, CVS, AMNIO PCR CHROMOSOMAL SUBTELOMERIC ANALYSIS, MICRODELETION SYNDROMES, EXTENDED    PANEL

    Candida PCR, ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ     ΣΥΝΔΡΟΜΟ KALLMAN
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ     Candida PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ     AMNIO PCR
    BORRELIA BORGDORFERI     Candida spp. by PNA - FISH     ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι, ΙΙ -ΔΙΔΥΜΗ, 1-ΔΙΔΥΜΗ
    BRUCELLA GENUS BACTERIUM     Coccidioides spp, RT-PCR ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
    Enterococcus sp. by PNA - FISH     Cryptococcus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ
    EPSTEIN BARR (PCR)     Histoplasma capsulatum     ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΙΑ
    E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa by PNA - FISH     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ALAGILLE
    HIV DNA, RNA     Pneumocystis jirovecii     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Angelman
    HSV 1,2     ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Cri Du Chat
    LEISHMANIA SPP PARASITE     ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ RT-Multiplex PCR, ΝΥΧΙΩΝ / ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΜΑΛΛΙΩΝ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DiGeorge
    LISTERIA MONOCYTOGENES BACTERIUM     ΜΥΚΗΤΩΝ PCR, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LANGER-GIEDION
    ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ 7 ΣΤΕΛΕΧΩΝ     ΜΥΚΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PCR, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Marfan
    NEISSERIA GONORRHOEAE
    ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MILLER-DIEKER
    NOCARDIA SP ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Prader - Willi
    PARVOVIRUS -B-19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ RUBINSTEIN-TAYBI
    ΙΟΛΟΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 22 ΣΤΕΛΕΧΩΝ     Rhizopus, Lichtheimia     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SAETHRE - CHOTREN
    RICKETTSIA     Malassezia     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SMITH - MAGENIS
    S. aureus / CNS     FACTOR V, ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΗΞΗΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WARG
    TRICHOMONAS VAGINALIS     GP1a ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WILLIAMS - BEUREN
    ΑΔΕΝΟΙΟΙ     ΡΑΙ - 1&2 (PCR) ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Wolf - Hirschhorn
    ΙΟΣ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ     ACE I / D ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΘΡΑΣΤΟΥ Χ
    ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (RT-PCR)     ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Β, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ LP36
    ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ     ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε ΓΟΝΙΔΙΟ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ     ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (GPIIIa), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
    ΕΡΠΗΤΑ 6, 7, 8     ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ 1-2     ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C     ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΙΙΙ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
    ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β     ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ     ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
    ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C           ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
    ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΠΑΚΕΤΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ     ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ (CytosScan 750K, HD)
    ΘΕΤΙΚΩΝ & ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΙΙΙ, ΙΙ, Ι, X, VIII, VII, VI, IX, IV     ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
    ΙΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α / Η1Ν1     ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ CVD + GP1a     ΥΠΟΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
    ΙΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ     CVD & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
    ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ

    ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
    ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 17 ΣΤΕΛΕΧΩΝ     21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ (CAH)
    ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ     CYP11B HSD
    ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ / ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ / ΧΛΑΜΥΔΙΑ     CYP17A1
    ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ hominis     CYP19A1
    ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ     FSH ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ
    ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 13, 14 ΣΤΕΛΕΧΩΝ     LDLR ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
    ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ     SCN1A MLPA, SEQUENCING
    ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ     A' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
    ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR RFLP)     ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ
    ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ (PCR RFLP)     β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

    ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ 1, 2

    ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

    ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

    ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 11%, 86%  ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ MLPA

    ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

    ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ