Μικροβιολογικό

Στο τμήμα εκτελούνται μικροβιολογική εξέταση και καλλιέργειες βιολογικών υγρών (ρινικό, φαρυγγικό, πτύελα, ούρα, πλευριτικό, ουρηθρικό, προστατικό, κολπικό) σπέρματος, κοπράνων, ονύχων και βλάβης δέρματος για κοινά μικρόβια (αερόβια-αναερόβια), μύκητες, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια.

Το σπερμοδιάγραμμα γίνεται με το σύγχρονο αυτόματο αναλυτή σπέρματος SFA-500 της εταιρείας BIOLA. Mε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αντικειμενική εκτίμηση του αριθμού καθώς και της ταχύτητας κίνησης και της προωθητικής ικανότητας (VSL) των σπερματοζωαρίων. Η αντικειμενική εκτίμηση της μορφολογίας στηρίζεται στα κριτήρια κατά Kruger που έχουν αναγνωριστεί από την ΠΟΥ ως τα πλέον αυστηρά και αξιόπιστα.

Ο έλεγχος του σπέρματος συμπληρώνεται με προσδιορισμό ακροσίνης καρνιτίνης και φρουκτόζης.