ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι ένα «πρόβλημα» που απασχολεί μεγάλο ποσοστό  ζευγαριών στις μέρες μας. Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας αποτελεί το σπερμοδιάγραμμα. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες μελέτες απαιτείται η απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη βιολογική βάση της ανδρικής υπογονιμότητας. Η υποκρύπτουσα υπογονιμότητα είναι δυνατόν να ανιχνευθεί με περαιτέρω, εξειδικευμένους ελέγχους όπως είναι η μέτρηση του οξειδωτικού στρες στο σπέρμα, μια απλή εξέταση που συνδυάζεται με την ανάλυση σπέρματος.

Το οξειδωτικό στρες αποτελεί κύρια αιτία της ελαττωματικής λειτουργίας του σπέρματος προκαλώντας υπεροξειδωτική βλάβη στο DNA επιπρόσθετα του κατακερματισμού, σχετιζόμενο έτσι με ανδρική υπογονιμότητα ή και επαναλαμβανόμενες αποβολές. Δημιουργείται όταν κυριαρχεί η υψηλή παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) και η αντιοξειδωτική άμυνα δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί ώστε να επέλθει ισορροπία στο οξειδοαναγωγικό σύστημα του κυττάρου.

Η στοχευμένη ωστόσο αντιοξειδωτική αγωγή μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος ειδικότερα στην περίπτωση μίας θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

* Στο εργαστήριό μας για τη μέτρηση του οξειδωτικού στρες σε δείγμα σπέρματος χρησιμοποιούμε το Oxisperm kit της εταιρείας Halotech το οποίο μετράει την πιθανή συσσώρευση των ανιόντων υπεροξειδίου (Ο2-) στο δείγμα. Είναι ημιποσοτική μέθοδος, η οποία βασίζεται στη διαδικασία NBT (ανίχνευση χρωματισμού). Η συλλογή του δείγματος είναι απλή και γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για την ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα).