ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

Η Ιατρός Βιοπαθολόγος Πολυάνθη Παπαϊωάννου, συμμετείχε με επιτυχία στα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της ΕΟΕ, την Τετάρτη 22 Μαΐου στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το θέμα ομιλίας της: "Ο νέος Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας Δεδομένων (GDPR): Πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή πράξη".