Καλλιέργειες


    Κ/Α ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡ/ΤΟΣ
    Κ/Α ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
    Κ/Α ΕΠΙΧΡ/ΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
    Κ/Α ΕΠΙΧΡ/ΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
    Κ/Α ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
    Κ/Α ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡ/ΤΟΣ
    Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    Κ/Α ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
    Κ/Α ΠΤΥΕΛΩΝ
    Κ/Α ΠΥΟΥ
    Κ/Α ΑΕΡΟΒΙΑ-ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
    ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
    ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ
    Κ/Α ΚΟΠΡΑΝΩΝ
    Κ/Α ΟΥΡΩΝ
    Κ/Α ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
    Κ/Α ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ
    Κ/Α ΞΕΣΜΑΤΟΣ ΟΝΥΧΩΝ, ΜΥΚΗΤΕΣ
    ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ
    ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ
    ΧΛΑΜΥΔΙΑ