Εξετάσεις Σπέρματος

    ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
    ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ + ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
    FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
    ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
    ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    NEISSER ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    NEISSERIA Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
    ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
    ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ