Εξετάσεις Σπέρματος

 • ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ + ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
 • FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • NEISSER ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • NEISSERIA Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ