Εξετάσεις Πηκτικότητας

 • D-DIMERS
 • PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ANTI-Xa: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Χa
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΧ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V-Leiden
 • ΠΑΡΑΓΩΝ VII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand
 • ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand Ag
 • ΠΑΡΑΓΩΝ Χ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙ- Hageman
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΝ VIII
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
 • ΠΡΩΤΕΪΝΗ S, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT)
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ