Εξετάσεις Πηκτικότητας

    D-DIMERS
    PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
    ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
    ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
    ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ANTI-Xa: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Χa
    ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
    ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ
    ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΧ
    ΠΑΡΑΓΩΝ V-Leiden
    ΠΑΡΑΓΩΝ VII
    ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand
    ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand Ag
    ΠΑΡΑΓΩΝ Χ
    ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙ
    ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙ- Hageman
    ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ
    ΠΑΡΑΓΩΝ VIII
    ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
    ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
    ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
    ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
    ΠΡΩΤΕΪΝΗ S, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
    ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT)
    ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ