ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Η πρώιμη διάγνωση ορισμένων παθήσεων οδηγεί στη σωστότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος (check-up) έχει σκοπό την ελάττωση ή ακόμη και την εξαφάνιση κάθε παράγοντα κινδύνου πριν από την εμφάνιση οποιασδήποτε ασυμπτωματικής νόσου. Αυτό ισχύει τόσο για καλοήθεις παθήσεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις (πχ. Καρκίνος).

Ωστόσο, ο προληπτικός έλεγχος γίνεται σήμερα επίσης και για την έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα, όπως οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.ά., ώστε να αντιμετωπισθούν πριν τη δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών. Γι'αυτό το λόγο ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο (εκτός από ειδικές περιπτώσεις) ώστε οποιαδήποτε αλλαγή από χρόνο σε χρόνο να εντοπίζεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή του τρόπου ζωής, θα μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση διαβήτη κατά 93%, του εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά 81%, του εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 50%, και διαφόρων μορφών καρκίνου κατά 36%.

Το ετήσιο check up περιλαμβάνει:

* Γενική αίματος
* ΤΚΕ
* Σάκχαρο
* Ουρία
* Κρεατινίνη
* Ουρικό Οξύ
* Χοληστερίνη
* HDL-LDL
* Τριγλυκερίδια
* SGOT-SGPT
* γ-GT
* Γενική ούρων

Ωστόσο, ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, εξέταση σιδήρου και φερριτίνης στις γυναίκες που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και εξέταση ασβεστίου και βιταμίνης 25 (OH)D3 στις γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση.

Επιπλέον, σε όλους τους άνδρες άνω των 45 ετών θα πρέπει να εφαρμόζεται η εξέταση PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο), η οποία βοηθά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.