• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Επίπεδα Φαρμάκων
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΝΝΑΒΙΔΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΟΥΡΩΝ
ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ
ΦΑΙΝΥΚΥΚΛΙΔΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (PCP)
ΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗ
ANTI-DRUG ΟΥΡΩΝ
CLONAZEPAM
DIAZEPAM
DIPHENAL
DULOXETINE ΟΡΟΥ
ETHOSUXIMIDE ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
HALOPERIDOL ΟΡΟΥ
ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΔΙΓΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ ΟΡΟΥ
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ ΟΡΟΥ
ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ ΟΡΟΥ