• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Αιματολογικές Εξετάσεις
COOMBS ΕΜΜΕΣΗ
COOMBS ΑΜΕΣΗ
RHESUS
ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb)
ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ F (HbF)
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (HbS)
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (HbA2)
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΑΛΦΑ 2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
ΑΛΦΑ 1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APC-R)
ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ (C,c,E,e)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCV, MCH, MCHC)
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ)
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ), ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb-H
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ & RHESUS, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟ KELL
ΟΜΑΔΑ KELL
OMAΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε)