• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Εξετάσεις Σπέρματος
ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ: ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ + ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Y, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
NEISSER ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
NEISSERIA Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ