• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Μοριακή Βιολογία
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-DNA
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-RNA

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
BORRELIA BORGDORFERI
BRUCELLA GENUS BACTERIUM
Enterococcus sp. by PNA - FISH
EPSTEIN BARR (PCR)
E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa by PNA - FISH
HIV DNA, RNA
HSV 1,2
LEISHMANIA SPP PARASITE
LISTERIA MONOCYTOGENES BACTERIUM
ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ 7 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
NEISSERIA GONORRHOEAE
NOCARDIA SP
PARVOVIRUS -B-19
ΙΟΛΟΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 22 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
RICKETTSIA
S. aureus / CNS
TRICHOMONAS VAGINALIS
ΑΔΕΝΟΙΟΙ
ΙΟΣ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ
ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (RT-PCR)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ
ΕΡΠΗΤΑ 6, 7, 8
ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ 1-2
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ. ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΙΟΣ ΓΡΙΠΗΣ Α / Η1Ν1
ΙΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 17 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ / ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ / ΧΛΑΜΥΔΙΑ
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ hominis
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 13, 14 ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ
ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR RFLP)
ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ (PCR RFLP)

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
Aspergillus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Aspergillus ΠΟΣΟΤΙΚΗ multiplex PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Candida PCR, ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Candida PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ
Candida spp. by PNA - FISH
Coccidioides spp, RT-PCR ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Cryptococcus PCR, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ / ΙΣΤΟΥ
Histoplasma capsulatum
Malassezia
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Pneumocystis jirovecii
Rhizopus, Lichtheimia
ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ RT-Multiplex PCR, ΝΥΧΙΩΝ / ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΜΑΛΛΙΩΝ
ΜΥΚΗΤΩΝ PCR, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΥΚΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PCR, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

FACTOR V, ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΗΞΗΣ
GP1a ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
ΡΑΙ - 1&2 (PCR) ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ACE I / D ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Β, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ε ΓΟΝΙΔΙΟ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (GPIIIa), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΙΙΙ
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ

ΠΑΚΕΤΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΙΙΙ, ΙΙ, Ι, X, VIII, VII, VI, IX, IV
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ CVD + GP1a
CVD & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟ (CAH)
CYP11B HSD
CYP17A1
CYP19A1
FSH ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ
LDLR ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
SCN1A MLPA, SEQUENCING
A' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗΣ
β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ 1, 2
ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 11%, 86%  ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ MLPA
ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
AMNIO-PCR & CF, ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ-ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV, III: KARYOTYPE, CVS, AMNIO PCR CHROMOSOMAL SUBTELOMERIC ANALYSIS, MICRODELETION SYNDROMES, EXTENDED PANEL
ΣΥΝΔΡΟΜΟ KALLMAN
AMNIO PCR
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι, ΙΙ -ΔΙΔΥΜΗ, 1-ΔΙΔΥΜΗ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ALAGILLE
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Angelman
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Cri Du Chat
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DiGeorge
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LANGER-GIEDION
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Marfan
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MILLER-DIEKER
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Prader - Willi
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ RUBINSTEIN-TAYBI
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SAETHRE - CHOTREN
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SMITH - MAGENIS
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WARG
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ WILLIAMS - BEUREN
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Wolf - Hirschhorn
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΘΡΑΣΤΟΥ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ LP36
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ (CytosScan 750K, HD)
ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ