• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Ορολογικές Εξετάσεις
CRP Ποιοτική
RA-TEST
LE-TEST
VIDAL
WRIGHT
VDRL
Mono-Test
RPR
STREP-A-TEST