• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Προγεννητικός Έλεγχος
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ
RPR
HBsAg
HIV1/2
HCV
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG, IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ IgG, IgM