• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Εξετάσεις Πηκτικότητας
D-DIMERS
PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ANTI-Xa: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Χa
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΧ
ΠΑΡΑΓΩΝ V-Leiden
ΠΑΡΑΓΩΝ VII
ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand
ΠΑΡΑΓΩΝ Von Willebrand Ag
ΠΑΡΑΓΩΝ Χ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙ- Hageman
ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ
ΠΑΡΑΓΩΝ VIII
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
ΠΡΩΤΕΪΝΗ S
ΠΡΩΤΕΪΝΗ S, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ