• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Ανοσολογικές Εξετάσεις
ANTI-ENA SCREENING TEST
ASPERGILLUS Fumigatus, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
BARTONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
C1q, C2, C3, C4, C5 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
CAMPYLOBACTER jejuni, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
Candida albicans ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM ΟΡΟΥ
Caspr2 & LGI1 (ΠΡΩΤΕ‘ΙΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ Κ+) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
CHLAMYDIA psittaci ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXCACIE VIRUS A9 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ Β (1-6) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXIELLA BURNETTI (Q ΠΥΡΕΤΟΣ) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
CCP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
CRP ΠΟΣΟΤΙΚΗ
EBV EA
EBV NA
ECHOVIRUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
EPSTEIN BARR ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
HELICOBACTER PYLORI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
HIV Ag (p24) / HIV Ab (τύπος 1+ τύπος 2)
HTLV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Jo-1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
LE TEST
MALAGRIA FALCIPARUM, RAPID TEST
MONO TEST
MuSK ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
MYCOPLASMA PNEUMONIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ICA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
PARVOVIRUS B19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
Pneumocystis jiirovecii ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΕΚ/ ΠΤΥΕΛΩΝ, IFA
QUANTIFERON TB Gold ΑΙΜΑΤΟΣ
RICKETTSIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
RICKETTSIA CONORII ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
RICKETTSIA MOOSERI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
RICKETTSIA TYPHI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
RPR
RUBELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
UREAPLASMA UREALITICUM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
VDRL
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
YERSINIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
α-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (SAA)
ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΦΑ-1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
ΑΛΦΑ-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
RSV ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D, E,G, M, A
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ G ΥΠΟΤΥΠΟΙ
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/ Τ8) (CD3, CD4, CD8, CD 19, CD 16, CD 6, CD 45)
ANTI-RNP
ANTI-Sm
ANTI-SSA (Ro)
ANTI-SSB (La)
ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α, Β & C (HLA-A,B, C)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO) ΟΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs, IgM, TPHA)
ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ssDNA)
GAD65 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)
HBsAg ΠΟΣΟΤΙΚΟ
β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗΣ 1 (β2- GPI) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM, IgA
β-D ΓΛΥΚΑΝΗ ΟΡΟΥ
ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΗ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG, IgM
ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA, IgM
ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ds DNA)
ΕΝΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ (ΝΚ cells)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ
ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ)  IgG, IgA
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 (HHV 6) IgG, IgM
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι (HSV-1) IgG, IgM
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (HSV-2) IgG, IgM
ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΟΛΙΚΟ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV) IgG, IgM
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBeAb)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV)
ΙΛΑΡΑΣ (IgG, IgM)
ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ (IgG, IgM)
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β (IgG, IgM)
ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (H1N1) (IgG, IgM)
ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (IgG,IgM)
ΙΣΤΟΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgA, IgG, IgM)
ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ (ACA)
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV)
KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA)
KYTTAΡΟΤΟΞΙΚΑ HLA
ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ
ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β
ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (LKM)
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΥΤΟΥ
ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (MPO)
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS
ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3
ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕ‘ΙΝΗΣ P
ΣΕΡΙΝΗΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤIKΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΦΑΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
HLA (A+B+C), CLASS I
HLA (A+B+C+DBP)
HLA (A+B+C+DQA)
HLA (A+B+C+DQB)
HLA (A+B+C+DR)
HLA (A+B+C+DR+DPB)
HLA (A+B+C+DR+DQA)
HLA (A+B+C+DR+DQA+DP)
HLA (A+B+C+DR+DQA+DQB)
HLA (A+B+C+DR+DQB)
HLA (A+B+C+DR+DQB+DP)
HLA (DR+DQA+DP)
HLA (DR+DQA+DQB) CLASS II
HLA (DR+DQB+DR)
HLA B27
ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ
HLA-A
HLA-B
HLA-C
HLA-DP
HLA-DQ
HLA-DQB
HLA-DR