• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Βιοχημικό
   Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή  Pentra 400  Horiba Abx Diagnostics με δυνατότητα  άνω των 400 αναλύσεων την ώρα. 

   Παράλληλα για τον προσδιορισμό του κλάσματος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C), της CRP, της μικρολευκωματίνης ούρων χρησιμοποιείται ο αναλυτής Nycocard Reader II της εταιρείας Axis-Shield, καθώς και ο αναλυτής HbA1C Clover A1C της εταιρείας Infopia.

Για τη μέτρηση ηλεκτρολυτών χρησιμοποιείται παράλληλα και ο αναλυτής Mini-screen P της Hospitex Diagnostics.

   Ο προσδιορισμός καρκινικών δεικτών, δεικτών αναιμίας και επιπέδων φαρμάκων γίνoνται με τη βοήθεια των αναλυτών Vidas της Biomerieux και Immulite ONE/1000 της Siemens, που διαθέτει υψηλή παραγωγικότητα 120 εξετάσεων ανά ώρα, αυτόματη αραίωση δειγμάτων και δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και ταχύτερης παράδοσης αποτελεσμάτων.