• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Αιματολογικό
   Το τμήμα είναι εξοπλισμένο  με τον αυτόματο αιματολογικό αναλυτή  26 παραμέτρων Pentra 60 Horiba Abx Diagnostics, με δυνατότητα εκτέλεσης 60 αναλύσεων την ώρα και πενταμερούς διαχωρισμού του λευκοκυτταρικού τύπου.