• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

  • Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Μικροβιολογικό
   Στο τμήμα εκτελούνται μικροβιολογική εξέταση και καλλιέργειες βιολογικών υγρών (ρινικό, φαρυγγικό, πτύελα, ούρα, πλευριτικό, ουρηθρικό, προστατικό, κολπικό) σπέρματος, κοπράνων, ονύχων και βλάβης δέρματος για κοινά μικρόβια (αερόβια-αναερόβια), μύκητες, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια.

   Το σπερμοδιάγραμμα γίνεται με το σύγχρονο αυτόματο αναλυτή σπέρματος SFA-500 της εταιρείας BIOLA. Mε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αντικειμενική εκτίμηση του αριθμού καθώς και της ταχύτητας κίνησης και της προωθητικής ικανότητας (VSL) των σπερματοζωαρίων. Η αντικειμενική εκτίμηση της μορφολογίας στηρίζεται στα κριτήρια κατά Kruger που έχουν αναγνωριστεί από την ΠΟΥ ως τα πλέον αυστηρά και αξιόπιστα.

Ο έλεγχος του σπέρματος συμπληρώνεται με προσδιορισμό ακροσίνης καρνιτίνης και φρουκτόζης.