• Απόλυτη Πρόληψη και Σωστή Διάγνωση

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τα τα παρακάτω ταμεία:

-ΕΟΠΥΥ
-ΣΤΡΑΤΟ
-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
-ΝΑΥΤΙΚΟ
-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Και με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες:

-INTERAMERICAN-MEDISYSTEM