Αντιμυλλέριος Ορμόνη (AMH ΤΕΣΤ)

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Η Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ), γνωστή και ως Μυλλέριος Ανασταλτική Ουσία (MIS), είναι μία διμερής γλυκοπρωτεΐνη, μέλος της υποοικογένειας πρωτεϊνών αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού βήτα (TGF-β). Παράγεται ως πρόδρομος πρωτεΐνη και αποτελείται από δύο μονομερή που είναι συνδεδεμένα με δισουλφιδικό δεσμό. Το αποκομμένο σύμπλεγμα παραμένει δεσμευμένο και μπορεί να μετρηθεί στο αίμα με την τεχνική ELISA μέσω μονοκλωνικών αντισωμάτων παρέχοντας απόδοση ευαισθησίας που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση των αλλαγών στα αποθέματα των ωοθηκών από τη γέννηση ως την εμμηνόπαυση.

Η αναπαραγωγική δυνατότητα των γυναικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλή κινητοποίηση των ωοκυττάρων κατά τη διάρκεια των κύκλων, από ένα περιορισμένο απόθεμα ωοθυλακίων που σχηματίζονται κατά την εμβρυική ζωή, έως ότου αυτά εξαντληθούν κατά την εμμηνόπαυση. Αυτή η σύνθετη διαδικασία ρυθμίζεται από τις ορμόνες του γοναδικού άξονα. Στις γυναίκες η ΑΜΗ παράγεται από τα κοκκιώδη κύτταρα των μικρών αναπτυσσόμενων θυλακίων.

Η μέτρησή της στην κυκλοφορία βοηθάει στην εκτίμηση του αριθμού των θυλακίων με άντρο και χωρίς άντρο που υπάρχουν στις ωοθήκες και εξαρτάται από τον κύκλο. Παρατηρείται καλή συσχέτιση μεταξύ της μέτρησης της ΑΜΗ στο περιφερικό αίμα, του αριθμού των θυλακίων που μετρούνται με διακολπικό υπερηχογράφημα και της ηλικίας.

Εργαστηριακά, προτιμάται η μέτρηση της ΑΜΗ, από τις ορμόνες FSH (Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) και LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη), διότι παρέχει άμεση και πιο ακριβή εκτίμηση της ωορρηξίας.

Πλεονέκτημα της ΑΜΗ είναι ότι δεν επηρεάζεται από την ημέρα του κύκλου και τα αντισυλληπτικά.

Κλινικές Εφαρμογές

- Ως δείκτης των ωοθηλακικών αποθεμάτων η ΑΜΗ είναι χρήσιμη σε διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής:
- Εξατομίκευση της διαχείρισης της υπογονιμότητας (IVF/ART)
- Ανίχνευση της δυσλειτουργίας των ωοθηκών (Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια κτλ)

- Παρακολούθηση της ωοθηκικής βλάβης
Αποτελεί δείκτη πρώτης επιλογής για να ανιχνεύσουμε τη μείωση των ωοθηκικών αποθεμάτων σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες, που για παράδειγμα έχουν υποβληθεί σε γοναδοτοξική θεραπεία για καρκίνο.
- Ως καρκινικός δείκτης
Κάποιες μορφές καρκίνου ωοθηκών παράγουν αυξημένα επίπεδα ΑΜΗ. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως καρκινικός δείκτης που βοηθάει στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και στην παρακολούθηση των υποτροπών.
- Σε νεογνά
Σε νεογνά με εξωτερικά γεννητικά όργανα που δεν είναι σαφώς θήλεος ή άρρενος, η ΑΜΗ μαζί με τον χρωμοσωμικό και ορμονικό έλεγχο και κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις βοηθάει στο να καθορίσουμε το φύλο του μωρού.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;

Γυναίκες

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μίας γυναίκας, τα μειωμένα επίπεδα ΑΜΗ μπορεί να υποδεικνύουν μικρό αριθμό και κακή ποιότητα των ωοθηλακίων με μέιωση της γονιμότητας, με αποτέλεσμα ελάχιστη ή λιγότερη ανταπόκριση σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι ωοθήκες δεν λειτουργούν κανονικά (πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια).

Προοδευτική μείωση του επιπέδου ή/και σημαντική μείωση της ΑΜΗ μπορεί να σηματοδοτήσει την επικείμενη έναρξη της εμμηνόπαυσης. Μη ανιχνεύσιμα έως χαμηλά επίπεδα της ΑΜΗ είναι φυσιολογικά σε ένα θηλυκό άτομο κατά τη διάκρεια της παιδικής ηλικίας και μετά την εμμηνόπαυση. Αυξημένη ΑΜΗ μπορεί επίσης να υποδηλώνει αυξημένη ή ακόμη και υπερβολική ανταπόκριση στην εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Όταν η ΑΜΗ χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση καρκίνου των ωοθηκών, τότε η μείωσή της δείχνει ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ η αύξησή της μπορεί να υποδεικνύει επανεμφάνιση του καρκίνου.

Βρέφη

Σε αρσενικό βρέφος, απουσία ή χαμηλά επίπεδα της ΑΜΗ μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα στο γονίδιο της ΑΜΗ που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 19 που κατευθύνει την παραγωγή της και μπορεί να εμφανίζεται με απόντες ή δυσλειτουργικούς όρχεις. Η έλλειψη ανδρικών ορμονών μπορεί να οδηγήσει σε διφορούμενα γεννητικά όργανα προκαλώντας μη φυσιολογικές εσωτερικές αναπαραγωγικές δομές. Φυσιολογικά επίπεδα της ΑΜΗ και ανδρογόνων σε ένα αρσενικό βρέφος του οποίου οι όρχεις δεν έχουν κατέβει δείχνουν ότι υπάρχουν και είναι λειτουργικοί, αλλά δεν βρίσκονται στο σωστό μέρος.

Μέθοδοι εργαστηριακής ανάλυσης της ΑΜΗ

Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες μετρούσαν την αντιμυλλερική ορμόνη στο πλάσμα των γυναικών με την τεχνική της ELISA, μέσω μονοκλωνικών αντισωμάτων (ανοσοενζυμική μέθοδος).
Πρόσφατα η εταιρεία Biomerieux, δημιούργησε ένα αντιδραστήριο για τη μέτρηση της ΑΜΗ μέσω του αυτόματου αναλυτή Vidas. Τα πλεονεκτήματα της καινοτομίας αυτής είναι η δυνατότητα ανάλυσης του δείγματος και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη λήψη του πλάσματος ή του ορού των εξεταζόμενων γυναικών.

Στο εργαστήριό μας, τα αποτελέσματα της εξέτασης ΑΜΗ, με τη χρήση του αυτόματου αναλυτή Vidas, είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Η ΑΜΗ μετράται σε ng/mL ή pmol/L.