Ανοσολογικές Εξετάσεις

 • ANTI-ENA SCREENING TEST
 • ASPERGILLUS Fumigatus, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
 • BARTONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
 • C1q, C2, C3, C4, C5 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • CAMPYLOBACTER jejuni, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • Candida albicans ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM ΟΡΟΥ
 • Caspr2 & LGI1 (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ Κ+) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • CHLAMYDIA psittaci ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • COXCACIE VIRUS A9 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ Β (1-6) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • COXIELLA BURNETTI (Q ΠΥΡΕΤΟΣ) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • CCP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • CRP ΠΟΣΟΤΙΚΗ
 • EBV EA
 • EBV NA
 • ECHOVIRUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • EPSTEIN BARR ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • HELICOBACTER PYLORI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
 • HIV Ag (p24) / HIV Ab (τύπος 1+ τύπος 2)
 • HTLV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • Jo-1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • LE TEST
 • MALAGRIA FALCIPARUM, RAPID TEST
 • MONO TEST
 • MuSK ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • MYCOPLASMA PNEUMONIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ICA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • PARVOVIRUS B19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • Pneumocystis jiirovecii ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΕΚ/ ΠΤΥΕΛΩΝ, IFA
 • QUANTIFERON TB Gold ΑΙΜΑΤΟΣ
 • RICKETTSIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
 • RICKETTSIA CONORII ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • RICKETTSIA MOOSERI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • RICKETTSIA TYPHI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • RPR
 • RUBELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
 • UREAPLASMA UREALITICUM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • VDRL
 • ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • YERSINIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • α-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (SAA)
 • ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
 • ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΛΦΑ-1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • ΑΛΦΑ-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • RSV ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D, E,G, M, A
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ G ΥΠΟΤΥΠΟΙ
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/ Τ8) (CD3, CD4, CD8, CD 19, CD 16, CD 6, CD 45)
 • ANTI-RNP
 • ANTI-Sm
 • ANTI-SSA (Ro)
 • ANTI-SSB (La)
 • ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α, Β & C (HLA-A,B, C)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO) ΟΡΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs, IgM, TPHA)
 • ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ssDNA)
 • GAD65 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)
 • HBsAg ΠΟΣΟΤΙΚΟ
 • β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 1 (β2- GPI) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM, IgA
 • β-D ΓΛΥΚΑΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΗ

 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 • ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG, IgM
 • ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA, IgM
 • ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ds DNA)
 • ΕΝΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ (ΝΚ cells)
 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ
 • ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
 • ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ)  IgG, IgA
 • ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 (HHV 6) IgG, IgM
 • ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι (HSV-1) IgG, IgM
 • ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (HSV-2) IgG, IgM
 • ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΟΛΙΚΟ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV) IgG, IgM
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBeAb)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV)
 • ΙΛΑΡΑΣ (IgG, IgM)
 • ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ (IgG, IgM)
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
 • ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β (IgG, IgM)
 • ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (H1N1) (IgG, IgM)
 • ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (IgG,IgM)
 • ΙΣΤΟΝΩΝ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgA, IgG, IgM)
 • ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ (ACA)
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV)
 • KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA)
 • KYTTAΡΟΤΟΞΙΚΑ HLA
 • ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ
 • ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
 • ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
 • ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ
 • ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β
 • ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (LKM)
 • ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
 • ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΥΤΟΥ
 • ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (MPO)
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS
 • ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ
 • ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
 • ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ
 • ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3
 • ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ P
 • ΣΕΡΙΝΗΣ
 • ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ
 • ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
 • ΤΟΙΧΩΜΑΤIKΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
 • ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
 • ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
 • ΦΑΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS

 

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

 • HLA (A+B+C), CLASS I
 • HLA (A+B+C+DBP)
 • HLA (A+B+C+DQA)
 • HLA (A+B+C+DQB)
 • HLA (A+B+C+DR)
 • HLA (A+B+C+DR+DPB)
 • HLA (A+B+C+DR+DQA)
 • HLA (A+B+C+DR+DQA+DP)
 • HLA (A+B+C+DR+DQA+DQB)
 • HLA (A+B+C+DR+DQB)
 • HLA (A+B+C+DR+DQB+DP)
 • HLA (DR+DQA+DP)
 • HLA (DR+DQA+DQB) CLASS II
 • HLA (DR+DQB+DR)
 • HLA B27
 • ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ
 • HLA-A
 • HLA-B
 • HLA-C
 • HLA-DP
 • HLA-DQ
 • HLA-DQB
 • HLA-DR