Ανοσολογικές Εξετάσεις

  

    ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ            ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
    ANTI-ENA SCREENING TEST     ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG, IgM     HLA (A+B+C), CLASS I
    ASPERGILLUS Fumigatus, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM     ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA, IgM     HLA (A+B+C+DBP)
    BARTONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ds DNA)     HLA (A+B+C+DQA)
    BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΝΑ     HLA (A+B+C+DQB)
    C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG     HLA (A+B+C+DR)
    C1q, C2, C3, C4, C5 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ     ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ (ΝΚ cells)     HLA (A+B+C+DR+DPB)
    CAMPYLOBACTER jejuni, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ     HLA (A+B+C+DR+DQA)
    Candida albicans ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM ΟΡΟΥ     ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ     HLA (A+B+C+DR+DQA+DP)
    Caspr2 & LGI1 (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ Κ+) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ)  IgG, IgA     HLA (A+B+C+DR+DQA+DQB)
    CHLAMYDIA psittaci ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 (HHV 6) IgG, IgM     HLA (A+B+C+DR+DQB)
    COXCACIE VIRUS A9 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι (HSV-1) IgG, IgM     HLA (A+B+C+DR+DQB+DP)
    COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ Β (1-6) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (HSV-2) IgG, IgM     HLA (DR+DQA+DP)
    COXIELLA BURNETTI (Q ΠΥΡΕΤΟΣ) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM     HLA (DR+DQA+DQB) CLASS II
    CCP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG     ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΟΛΙΚΟ     HLA (DR+DQB+DR)
    CRP ΠΟΣΟΤΙΚΗ     ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV) IgG, IgM     HLA B27
    EBV EA     ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBeAb)     ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ
    EBV NA     ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV)     HLA-A
    ECHOVIRUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV)     HLA-B
    EPSTEIN BARR ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΙΛΑΡΑΣ (IgG, IgM)     HLA-C
    ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG     ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ (IgG, IgM)     HLA-DP
    HELICOBACTER PYLORI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM     ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ     HLA-DQ
    HIV Ag (p24) / HIV Ab (τύπος 1+ τύπος 2)     ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β (IgG, IgM)     HLA-DQB
    HTLV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (H1N1) (IgG, IgM)     HLA-DR
    Jo-1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (IgG,IgM)
    LE TEST     ΙΣΤΟΝΩΝ
    MALAGRIA FALCIPARUM, RAPID TEST     ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgA, IgG, IgM)
    MONO TEST     ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ (ACA)
    MuSK ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV)
    MYCOPLASMA PNEUMONIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA)
    ICA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     KYTTAΡΟΤΟΞΙΚΑ HLA
    PARVOVIRUS B19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ
    Pneumocystis jiirovecii ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΕΚ/ ΠΤΥΕΛΩΝ, IFA     ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
    QUANTIFERON TB Gold ΑΙΜΑΤΟΣ     ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
    RICKETTSIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM     ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ
    RICKETTSIA CONORII ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β
    RICKETTSIA MOOSERI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ
    RICKETTSIA TYPHI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (LKM)
    RPR     ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
    RUBELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG     ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΥΤΟΥ
    ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM     ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (MPO)
    UREAPLASMA UREALITICUM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS
    VDRL     ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ
    ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
    YERSINIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ
    α-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (SAA)     ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
    ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM     ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3
    ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ P
    ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ ΟΡΟΥ     ΣΕΡΙΝΗΣ
    ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ     ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ
    ΑΛΦΑ-1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ     ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
    ΑΛΦΑ-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ     ΤΟΙΧΩΜΑΤIKΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
    RSV ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
    ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM     ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
    ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda ΟΡΟΥ     ΦΑΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
    ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D, E,G, M, A     ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS
    ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ G ΥΠΟΤΥΠΟΙ

    ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

    ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/ Τ8) (CD3, CD4, CD8, CD 19, CD 16, CD 6, CD 45)

    ANTI-RNP

    ANTI-Sm

    ANTI-SSA (Ro)

    ANTI-SSB (La)

    ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

    ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG

    ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α, Β & C (HLA-A,B, C)

    ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27

    ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ

    ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)

    ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B

    ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO) ΟΡΟΥ

    ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs, IgM, TPHA)

    ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ssDNA)

    GAD65 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

    ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

    ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)

    β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 1 (β2- GPI) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM, IgA

    β-D ΓΛΥΚΑΝΗ ΟΡΟΥ

    Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

    Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

    ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΗ