Αιματολογικό

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο  με τον αυτόματο αιματολογικό αναλυτή  26 παραμέτρων Pentra 60 Horiba Abx Diagnostics, με δυνατότητα εκτέλεσης 60 αναλύσεων την ώρα και πενταμερούς διαχωρισμού του λευκοκυτταρικού τύπου.