Αιματολογικές Εξετάσεις

 • COOMBS ΕΜΜΕΣΗ
 • COOMBS ΑΜΕΣΗ
 • RHESUS
 • ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
 • ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)
 • ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)
 • ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb)
 • ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ F (HbF)
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (HbS)
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (HbA2)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΑΛΦΑ 2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
 • ΑΛΦΑ 1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APC-R)
 • ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ (C,c,E,e)
 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCV, MCH, MCHC)
 • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ)
 • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ), ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb-H
 • ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ
 • ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΟΜΑΔΑ & RHESUS, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟ KELL
 • ΟΜΑΔΑ KELL
 • OMAΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε)