Αιματολογικές Εξετάσεις

    

    ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)     ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ     ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
    ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)     ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ (C,c,E,e)     ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε)
    ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ     ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ F (HbF)     COOMBS ΕΜΜΕΣΗ
    ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb)     ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ     COOMBS ΑΜΕΣΗ
    ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S (HbS)     ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb-H     ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
    ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (HbA2)     ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ     ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCV, MCH, MCHC)
    ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ     ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ     ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (Δ.Ε.Κ)
    ΑΛΦΑ 2-ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ     ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ
    ΑΛΦΑ 1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΡΟΥ     ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
    ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ     ΟΜΑΔΑ & RHESUS, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟ KELL
    ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APC-R)     ΟΜΑΔΑ KELL
    ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ     OMAΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ