Παπαϊωάννου Πολυάνθη

Το μικροβιολογικό εργαστήριο Bioserum είναι πιστοποιημένο και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 9001:2015. Παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας την απόλυτη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών του.Εξετάσεις

Τμήματα

Ποιοτικοί Έλεγχοι και ISO

Έτη Λειτουργίας
Bioserum Microbe